Wayfinding Utrecht
Wayfinding handwijzer

Wayfinding Utrecht

Gemeente Utrecht

Om het stationsgebied rond Utrecht Centraal beter te ontsluiten voor voetgangers hebben we in opdracht van de gemeente Utrecht bewegwijzering ontwikkeld. Voor het gebied direct rondom het centraal station hebben we stationswijzers ontworpen, grote bewegwijzeringsborden met alle bekende bestemmingen en de opstapplaatsen voor tram, bus en taxi. Bij ongeveer de helft van de 30 stationswijzers wordt een stationsplattegrond of omgevingskaart toegevoegd. De borden en plattegronden worden doorgelicht zodat ze ook ’s avonds goed zichtbaar en leesbaar zijn.

Voor de binnenstad van Utrecht hebben we een re-design van de handwijzers gemaakt. De leesbaarheid van de bestemmingen is vergroot, onder andere door per bestemming een apart bordje met maar één regel tekst te gebruiken. Op de handwijzer worden hetzelfde lettertype en dezelfde pictogrammen gebruikt als op de stationswijzers.

Van de stationswijzers en de handwijzers hebben we 1:1 mock-up modellen gemaakt. Met deze modellen is een consumententest op locatie uitgevoerd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat reizigers en bezoekers van de binnenstad de nieuwe bewegwijzering zeer waarderen.

De stationswijzers en handwijzers zijn door ons uit-ontwikkeld en gedetailleerd, en worden binnenkort geplaatst.