Diensten

Brandes en Meurs richt zich op concept ontwerp, product ontwerp en duurzaam ontwerp.

Concept ontwerp

Onze maatschappij is in transitie. Om die transitie naar een circulaire, duurzame economie te kunnen maken zullen veel producten en diensten opnieuw bekeken moeten worden. Sommige producten zullen helemaal verdwijnen, andere worden aangepast om circulair te zijn. Er zullen zo veel verschuivingen moeten plaatsvinden dat het moeilijk is je voor te stellen hoe die nieuwe wereld eruit zal zien. Ook het kiezen van oplossingen is lastig. Wat zal wel goed werken, en wat niet?

Als ontwerpers kunnen wij ons goed inleven in een nog niet bestaande situatie. Nadenken over producten die nu nog niet bestaan en visualiseren hoe die nieuwe producten eruit kunnen zien. We maken conceptstudies om samen met onze opdrachtgevers de wereld van morgen te verkennen. Hiermee maken we het makkelijker om besluiten te nemen en de juiste keuzes te maken.

Product ontwerp

We hebben al heel veel producten ontworpen en een hoog percentage daarvan heeft ook werkelijk de markt bereikt. Voor ons is een goed ontwerp niet alleen een mooi plaatje maar vooral ook een maakbaar ontwerp. Daarom houden we vanaf de start van het ontwerpproces rekening met de randvoorwaarden voor productie. Zodat aan het einde geen nare of kostbare verrassingen optreden. We ontwerpen onze producten immers om gemaakt en gebruikt te worden.

In het ontwerpproces gaan we van onderzoek en conceptontwerp naar definitief ontwerp, engineering, prototyping en testen. Per fase wordt het ontwerp scherper gedefinieerd, totdat alle onzekerheden zijn uitgesloten.

Duurzaam ontwerp

Duurzaam ontwerp richt zich op het ontwikkelen van producten die functioneel, technisch haalbaar en ecologisch verantwoord zijn. Hiervoor zijn bijvoorbeeld het energieverbruik, de toepassing van duurzame materialen en het vermijden van vervuiling van grond, lucht en water belangrijk.

Een duurzame maatschappij kijkt niet alleen naar de behoeften van de huidige generatie maar juist ook naar die van toekomstige generaties.

Duurzaam ontwerpen begint met het stellen van vragen. Is het product echt nodig? Kan het uit minder onderdelen bestaan? Kan het uit minder materialen worden gemaakt? Kan het worden hergebruikt? Kan het energiezuinig? Zo kwamen we o.a. tot een stoel uit één onderdeel, een treinstoel met 75% minder onderdelen en een abri die volledig hergebruikt kan worden.

Met ons strategisch ontwerp geven we vorm aan de ideeën en producten van morgen.

Bekijk onze projecten en lees meer over wat we al gerealiseerd hebben.